Telefonnummer

Akutventilator

AKUTVENTILATORN är ett enkelt och säkert alternativ till mun-mot-munmetoden.

Den är utvecklad av Forma Plast i samarbete med Polis och räddningstjänst och har genomgått noggrann prövning vid sjukhus i Sverige för att klara svenska förhållanden med t ex låga utetemperaturer. kutventilatorn ger effektiv hjälp åt nödställde samtidigt som risken för smitta är eliminerad.

Akutventilatorn är lättskött och robust konstruerad. Den har komponenter som är väl utprovade inom anestesi- och intensivvård. Den är ovärderlig i alla sammanhang där akut och effektiv andningshjälp behövs.

Säkrare för användare
• Hygienisk
• Ingen infektionsrisk
• Enkel att använda
• Kan även skötas med fot eller knä – masken kan då hållas med tvåhandsfattning
• Lätt att hålla rytmen utan att man blir trött
• Ingen risk för hyperventilering

Effektivare hjälp för den nödställde
• Ingen infektionsrisk
• Konstant och rätt luftmängd vid varje ventilering
• Möjlighet till syrgasberikning
• Masken lätt att få tät

Produktfakta

Akutventilator

AKUTVENTILATORN är ett enkelt och säkert alternativ till mun-mot-munmetoden.

Den är utvecklad av Forma Plast i samarbete med Polis och räddningstjänst och har genomgått noggrann prövning vid sjukhus i Sverige för att klara svenska förhållanden med t ex låga utetemperaturer. kutventilatorn ger effektiv hjälp åt nödställde samtidigt som risken för smitta är eliminerad.

Akutventilatorn är lättskött och robust konstruerad. Den har komponenter som är väl utprovade inom anestesi- och intensivvård. Den är ovärderlig i alla sammanhang där akut och effektiv andningshjälp behövs.

Säkrare för användare
• Hygienisk
• Ingen infektionsrisk
• Enkel att använda
• Kan även skötas med fot eller knä – masken kan då hållas med tvåhandsfattning
• Lätt att hålla rytmen utan att man blir trött
• Ingen risk för hyperventilering

Effektivare hjälp för den nödställde
• Ingen infektionsrisk
• Konstant och rätt luftmängd vid varje ventilering
• Möjlighet till syrgasberikning
• Masken lätt att få tät

Produktfakta

FormaPlast | Kontakta oss | Hamrångevägen 16, 816 31 Ockelbo | 0297-411 00 |
Alla rättigheter reserverade Formaplast © Producerad av Precis Reklam med Yodo

Kontakta oss | Hamrångevägen 16, 816 31 Ockelbo | 0297-411 00 |
Alla rättigheter reserverade Formaplast © Producerad av Precis Reklam med Yodo